Міжн. реєстрація № 1587044 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1587044
(151)
Дата реєстрації
03.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
03.03.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

Odulio Alfred
10 rue de Penthièvre
F-75008 Paris (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Beautés Emotions
10 rue de Penthièvre
F-75008 Paris (FR)

(561)
Транслітерація знака
Olya Polyakova
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Laundry preparations; polishing preparations; degreasing preparations; abrasive preparations; soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; depilatories; make-up removing products; lipstick; beauty masks; shaving products; preservatives for leather (polishes); creams for leather.

(821)
Базова заявка
FR, 01.03.2021, 4738031
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 01.03.2021, 4738031
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA