Міжн. реєстрація № 1587349 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1587349: L LX
(151)
Дата реєстрації
11.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
11.03.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LG Corp.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul (KR)

(740)
Ім'я та адреса представника

YOU ME Patent & Law Firm
Seolim Building,
115 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul 06134 (KR)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Burgundy; Brown.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Optical glass; electric locks; physical and chemical laboratory apparatus and instruments; optical apparatus and instruments except for glasses and photographic apparatus; photographic apparatus and instruments; precision measuring apparatus; spectacles [optics]; fire-extinguishers; alarms; electrical controllers; solar modules; secondary cells; electric batteries; solar batteries; lithium-ion secondary batteries; separator for lithium-ion secondary batteries; rechargeable batteries; battery packs; medium and large size battery packs; electric or magnetic meters and testers; electric wires and cables; optical fibers; electric audio and visual apparatus and instruments; earphones; electrical communication machines and instruments; cellular phones; headsets; computer application software for cellphones; computers; computer components and parts; display panels and parts thereof; organic light-emitting diodes [OLED]; microchips; multiprocessor chips; semi-conductors; photo-semiconductors; semiconductor component; semiconductor wafers; semiconductor elements; integrated circuits; electronic circuits; control circuits; transistors; electrical plugs; video game cassettes; phonograph records; transportation card incorporating IC chip; downloadable coupon; downloadable electronic publications.

(821)
Базова заявка
KR, 02.03.2021, 4020210041576
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
KR, 02.03.2021, 4020210041576
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DE · EM · GB · IT · PL · RU · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · US