Міжн. реєстрація № 1591326 fbПоширити

(540)
Зображення знака
SILIUM 75
(151)
Дата реєстрації
26.02.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
26.02.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ARC MANAGEMENT & SERVICES
104 Avenue du Général de Gaulle
F-62510 Arques (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.21

Англ.Utensils for household use; kitchen utensils; containers for household use; kitchen containers; glass, unworked or semi-worked, except building glass; porcelain ware; bottles; art objects of porcelain, ceramic, earthenware or glass; figurines (statuettes) of porcelain, ceramic, earthenware or glass; glasses (receptacles); tableware.

(821)
Базова заявка
FR, 15.09.2020, 4682370
(822)
Базова реєстрація
FR, 22.01.2021, 4682370
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 15.09.2020, 4682370
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BR · CA · EM · MX · NZ · TN
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · DZ · EG · MA · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
NZ