Міжн. реєстрація № 1591370 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1591370: JUNALIZA
(151)
Дата реєстрації
02.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.03.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

BIOFARMA,
Madame Catherine BOUDOT
50 rue Carnot
F-92284 Suresnes CEDEX (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BIOFARMA
50 rue Carnot
F-92284 Suresnes Cedex (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary preparations; hygienic products for medical purposes; dietetic substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(821)
Базова заявка
FR, 07.12.2020, 4709342
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 07.12.2020, 4709342
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BR · GB · IN · IS · MX · NO · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN · LI · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN