Міжн. реєстрація № 1591379 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ANVIPOR
(151)
Дата реєстрації
08.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.03.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
PL-87-805 Włocławek (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Anna Maja Sokołowska-Ławniczak
Twarda 4
PL-00-105 Warszawa (PL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Unprocessed plastics; polyvinyl chloride; PVC granules; unprocessed polyvinyl chloride in the form of panels; loose PVC-based mixtures.

Кл.19

Англ.Building materials, not of metal; building panels, not of metal; building boards of plastics materials; building panels made of polyvinyl chloride; solid polycarbonate building panels; expanded plastics for use in construction.

(821)
Базова заявка
EM, 12.02.2021, 018398512
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BX · UA