Міжн. реєстрація № 1595518 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1595518: novapay
(151)
Дата реєстрації
15.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.03.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Tovarystvo z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu
"NOVA POSHTA-TSENTR"
vul. Yevropeiska, 57
m. Poltava 36039 (UA)

(740)
Ім'я та адреса представника

Mariya Ortynska, IPStyle LLC
61 Mezhyhirska
Kyiv 04071 (UA)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Red and white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Computer software platforms, recorded or downloadable; computer software applications, downloadable.

Кл.36

Англ.Brokerage; issuance of credit cards; online banking; electronic funds transfer; providing financial information via a website; clearing, financial; insurance consultancy; exchanging money; processing of debit card payments; processing of credit card payments; financial information services; financing services; clearing-houses, financial; hire-purchase financing.

Кл.42

Англ.Outsource service providers in the field of information technology; computer programming; computer system development.

(822)
Базова реєстрація
UA, 10.07.2020, 279022
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GB
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
MD
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB