Міжн. реєстрація № 1598267 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1598267: V vario term
(151)
Дата реєстрації
16.04.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
16.04.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Vario Term Sp. z o.o.
Ogórkowa 96
PL-04-998 Warszawa (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Łukasz Sommer
Grochowska 172
PL-04-357 Warszawa (PL)

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. Varied term.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.06

Англ.Junctions of metal for pipes.

Кл.09

Англ.Heat regulating apparatus; thermostats.

Кл.11

Англ.Thermostatic valves [parts of heating installations]; sanitary apparatus and installations; regulating and safety accessories for water apparatus; regulating accessories for water or gas apparatus and pipes.

(822)
Базова реєстрація
PL, 29.08.2018, R.315072
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · KZ · RU · UA