Міжн. реєстрація № 1598287 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1598287: MonCafe
(151)
Дата реєстрації
08.04.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.04.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

“Unilactis” Limited Liability Partnership
Zhansugurov Street, 482
050000 Almaty city (KZ)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.30

Англ.Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; ice cream; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; ice for refreshment.

Кл.35

Англ.Advertising; business management services; business administration services; office functions.

Кл.43

Англ.Services for providing food and drink; providing temporary housing accommodation.

(821)
Базова заявка
KZ, 13.09.2019, 92699
(822)
Базова реєстрація
KZ, 21.04.2020, 68376
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
GE · GR · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AZ · BG · DE · MD · PL · RO · RU · UA