Міжн. реєстрація № 1600412 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1600412: seanapps
(151)
Дата реєстрації
31.03.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
31.03.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BENETEAU
16 Boulevard de la mer,
Les Embruns
F-85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

NOVAGRAAF FRANCE
Bâtiment O2,
2 rue Sarah Bernhardt,
CS 90017
F-92665 Asnières-sur-Seine cedex (FR)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Dark blue: RGB 0 / 0 / 110 #00006e and light blue: RGB 0 / 135 / 255 #0087ff

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Scientific apparatus and instruments; nautical apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; photographic apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; measuring apparatus and instruments; signaling apparatus and instruments; checking (monitoring) apparatus and instruments; sound recording apparatus; sound transmitting apparatus; sound reproduction apparatus; image recording apparatus; image transmission apparatus; image reproduction apparatus; digital recording media; data processing equipment; software (recorded programs); computer peripheral devices; diagnostic apparatus not for medical use; computer application software; interfaces (for computers); communication interface units; downloadable computer software applications for data and information management and transmission; downloadable applications for mobile devices; automatic steering devices for vehicles; software for use as an application programming interface; computer applications for navigation and driving of vehicles; navigation, guidance, tracking, marking and mapping devices; electronic navigation and positioning apparatus and instruments; all these goods are used in relation to the nautical field.

Кл.12

Англ.Vehicles and apparatus for locomotion by water; ships, boats, watercraft, sail boats and/or motor boats; pleasure boats with sails and/or motors, fishing boats, service boats; apparatus for locomotion by sea.

Кл.38

Англ.Telecommunications; provision of access to databases; transmission of digital files; message transmission; information and data communications by computer terminals; information and data dissemination by electronic means and by satellites; provision of online forums; all these services are used in relation to the nautical field.

Кл.42

Англ.Design and development of computers and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of software; programming for computers; computer system analysis; computer system design; consultancy in the design and development of computers; design of telecommunication devices and apparatus; design and development of electronic database software; design and development of data processing apparatus and systems; design and development of data storage systems; all these services are used in relation to the nautical field.

(821)
Базова заявка
FR, 23.02.2021, 4736141
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 23.02.2021, 4736141
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AE · AU · BH · BR · CA · CL · CO · EM · GB · ID · IL · IN · IS · JP · KH · KR · MG · MU · MX · MY · NO · NZ · OA · OM · PH · SG · TH · TN · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AZ · CH · CN · DZ · EG · KZ · MA · MC · ME · RS · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · MY · NZ · SG · US