Міжн. реєстрація № 1612299 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1612299: SO REAL DIGITAL TWINS
(151)
Дата реєстрації
16.07.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
16.07.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SO REAL Digital Twins AG
Gurtenbrauerei 92
CH-3084 Wabern (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

P&TS Marques SA
Avenue Jean-Jacques Rousseau 4,
P.O. Box 2848
CH-2001 Neuchâtel (CH)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Black, white and red

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Apparatus and instruments for sound, image or data recording, transmission, reproduction or processing; software; computer scanning software; image processing software; virtual reality software; database management software; data processing programs; software for data and document capture, transmission, storage and indexing; downloadable image files; software for processing images, graphics and text; electronic databases recorded on computer media.

Кл.42

Англ.Creation of data processing programs; design, development and programming of software; design and development of virtual reality software; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; digitization [scanning] of sounds and images; scanning of images [conversion from physical to electronic media]; electronic data storage; hosting of computerized data, files, applications and information; design and development of systems for data input, extraction, processing, display and storage.

(822)
Базова реєстрація
CH, 14.05.2020, 757408
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CA · EM · GB · IL · IN · JP · KR · NO · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · RS · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · SG · US