Міжн. реєстрація № 1615096 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Hydractiva Digital
(151)
Дата реєстрації
05.02.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.02.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Oras Oy
Isometsäntie 2
FI-26100 Rauma (FI)

(740)
Ім'я та адреса представника

Ostertag & Partner
Patentanwälte mbB
Epplestraße 14
70597 Stuttgart (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.06

Англ.Drain plugs of metal for baths; drain plugs of metal for showers; drain plugs of metal for sinks.

Кл.11

Англ.Water conditioning installations; terminal water supply fittings; fittings for bidets; sanitary water conduit fittings; fittings for basins; fittings for sanitary purposes; push-on sprays for use with bathroom faucets; automatic faucets; bath armatures for water control; faucet aerators; aerators for faucets [plumbing fittings]; touchless taps; taps for bidets; shower roses; kitchen sink sprayers; shower installations; shower taps; shower heads; shower heads being parts of water supply installations; shower hoses; shower hoses for hand showers; shower valves; single-lever faucets for sinks; electrically controlled water faucets; electric shower apparatus; electronically controlled self-closing shower-taps; controlled mixers being parts of shower installations; spigots; hand held showers; manually-operated plumbing valves; spray handsets for showers; hand sets being shower fittings; hand rinse units; power showers; taps; taps for water supply; taps for water supply installations; taps for sanitary installations; taps for regulating water flow; taps for the control of water flow; overhead showers; pipes [parts of sanitary installations]; shower mixing valves; mixer taps for the manual regulating of water temperature; basin mixers [taps]; mixer taps [faucets]; mixer taps for water pipes; mixing valves [faucets]; mixing valves [faucets] for sinks; mixing valves [faucets] for basins; anti-splash tap nozzles; tub control valves [plumbing fittings]; shower control valves [plumbing fittings]; taps for pipes and pipelines; pipe laying cocks; pipe line cocks; sanitary installations; bathroom installations for sanitary purposes; sanitary apparatus and installations; sanitary water fittings; flexible pipes being parts of basin plumbing installations; spray fittings [parts of shower installations]; spray fittings [parts of sanitary installations]; basin pillar taps; flusher handles [parts of sanitary installations]; flushing apparatus for urinals; washers for water taps; valves [plumbing fittings]; valves [faucets] being parts for sanitary installations; bibcocks [plumbing fittings]; wall-mounted spouts for baths; wall-mounted spouts for bidets; wall-mounted spouts for wash-hand basins; wall-mounted spouts for sinks; water outlets [faucets]; water faucet spout; faucet sprayers; faucet handles; water taps being parts of water supply installations; water taps being parts of sanitary installations; bath taps; taps for washstands; taps for water pipes; water control valves for faucets; shower apparatus; shower bath installations; shower units; showers; outdoor showers for bathing; shower panels; shower cubicles; waste fittings for baths; waste fittings for basins; waste assemblies for baths; waste assemblies for basins; fittings for the draining of water; bathroom installations; bath installations; operating levers for water closet cisterns; shower baths; hydromassage bath apparatus; bushings being parts of sanitary installations; valves (level controlling -) being parts for sanitary installations; sanitary drain armatures for baths; sanitary drain armatures for basins; sanitary drain armatures for bidets; sanitary drain armatures for showers; flush levers for toilets; flush levers [parts of toilets]; tub overflows; safety accessories [level controlling valves] for water pipes; safety valves for water apparatus; jets for bath apparatus; jets for hydrotherapy baths; spray units being parts of water supply installations; shower fittings; water regulating valves [regulating accessories]; sanitary installations, water supply and sanitation equipment.

(821)
Базова заявка
EM, 14.08.2020, 018289699
(822)
Базова реєстрація
EM, 08.12.2020, 018289699
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 14.08.2020, 018289699
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
NO · RU · UA