Міжн. реєстрація № 1615186 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1615186: C lineacalì
(151)
Дата реєстрації
04.08.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.08.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LINEA CALI' S.r.l. di Calì Danilo, Calì Paolo e
Facchetti Mario
Via Comunale 89/91
I-25079 Vobarno (Brescia) (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

MARIETTI, GISLON E TRUPIANO S.R.L.
Via Larga 16
I-20122 Milano (IT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.06

Англ.Handles of metal and accessories therefor, keys of metal.

Кл.20

Англ.Non-metal handles; shackles, of the following materials: marble; shackles of the following materials: porcelain, glass and crystal.

(821)
Базова заявка
EM, 05.07.2021, 018507493
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CN · RU · UA