Міжн. реєстрація № 1615254 fbПоширити

(540)
Зображення знака
SERATA
(151)
Дата реєстрації
08.07.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.07.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Rue du Rhône 41
CH-1204 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Timepieces and chronometric instruments; parts and accessories of chronometric instruments not included in other classes; timepieces; clocks; parts of clocks not included in other classes; watches; chronographs [watches]; watch cases; watch bands; watch dials; watch clasps; watch crystals; watch chains; watch springs; hands of clocks and watches; watch movements; accessories for watches not included in other classes; cases for chronometric instruments; cases for clocks and watches; stands for clocks; presentation cases for watches; jewelry items; rings [jewelry]; bracelets [jewelry]; brooches [jewelry]; chains [jewelry]; necklaces [jewelry]; ornaments [jewelry]; pendants [jewelry]; earrings; clasps for jewelry; precious stones; cases adapted to contain jewelry articles; jewelry boxes; jewelry cases [caskets]; jewelry cases; works of art made of precious metals; works of art made of precious stones; leather key rings; key rings of precious metal; cuff links; lapel pins [jewelry]; tie clips; tie pins; medals.

(822)
Базова реєстрація
CH, 12.02.2021, 766355
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 12.02.2021, 766355
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BH · CA · GB · ID · IL · IN · JP · KR · MX · MY · NO · NZ · OA · OM · PH · SG · SY · TH · TN · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · CN · EG · IR · LI · MA · MC · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · MY · NZ · SG · US