Міжн. реєстрація № 1622043 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1622043: AURELIUS
(151)
Дата реєстрації
05.08.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.08.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

MORAR Aurel
Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66
bloc 1, ap. 12
MD-2021 Chişinău (MD)

(740)
Ім'я та адреса представника

Atty. Iulian E. IORGA
Şos. Hânceşti nr. 20
MD-2028 Chişinău (MD)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Golden and blue.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.32

Англ.Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages.

Кл.33

Англ.Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages.

Кл.35

Англ.Advertising; business management, organization and administration; office functions.

(821)
Базова заявка
MD, 01.07.2021, 048373
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
MD, 01.07.2021, 048373
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
JP
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CZ · PL · UA