Міжн. реєстрація № 1622133 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1622133: Oui, la vie est belle !
(151)
Дата реєстрації
21.09.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.09.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

L'OREAL
41 rue Martre
F-92110 Clichy (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris (FR)

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. YES LIFE IS BEAUTIFUL.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Scented soaps; perfumes; eau de Cologne; eaux de toilette; eaux de parfum; body deodorants; perfuming and cleaning preparations; scented body lotions and creams; essential oils.

(821)
Базова заявка
EM, 23.04.2021, 018459373
(822)
Базова реєстрація
EM, 10.08.2021, 018459373
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 23.04.2021, 018459373
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CH · NO · RU · UA