Міжн. реєстрація № 1630579 fbПоширити

(540)
Зображення знака
BET ON BLACK
(151)
Дата реєстрації
22.09.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.09.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LATVIJAS BALZAMS, AS
Aleksandra Čaka iela 160
LV-1012 Rīga (LV)

(740)
Ім'я та адреса представника

Mārīte ROMANOSA
Patentu aģentūra KDK,
Dzērbenes iela 27
LV-1006 Rīga (LV)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beer).

(821)
Базова заявка
LV, 26.08.2021, M-21-895
(822)
Базова реєстрація
LV, 20.09.2021, M 77 057
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
LV, 26.08.2021, M-21-895
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GB
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB