Міжн. реєстрація № 1630798 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1630798: ea everall7
(151)
Дата реєстрації
27.05.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.05.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

EVERALL7 Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
PL-02-981 WARSZAWA (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Grażyna Tomaszewska
Kancelaria Patentowa PROPERTY
ul. Kwiatkowskiego 1 lokal 12
PL-03-982 WARSZAWA (PL)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Pink and grey.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Dental amalgams, dental abrasives, dental porcelain, surgical implants consisting of living cells, rubber for dental purposes, adhesives for dental prostheses, medicated dentifrices, medicaments for dental purposes, materials for stopping teeth, mouthwashes for medical purposes, preparations for sterilization of dental devices and instruments, preparations facilitating teething, precious metal alloys for dental purposes, disinfectants for hygiene purposes, disinfectants, swabs for medical purposes, modeling wax for dental purposes, diagnostic agents, preparations and substances for medical use, materials for dressings, impression materials for dental and prosthetic purposes.

Кл.10

Англ.Electric dental apparatus, dental chairs, surgical implants made of artificial materials, ultraviolet lamps for dental purposes, dental mirrors, sanitary masks for medical purposes, tooth protectors for dental purposes, dental prostheses, dental instruments, appliances and utensils, protective clothing and gloves for medical purposes, false teeth, false jaws, dental sticks for artificial teeth, apparatus for use in orthodontics, dental drills.

(821)
Базова заявка
PL, 25.02.2021, Z.525270
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · KZ · MA · RU · UA