Міжн. реєстрація № 1630857 fbПоширити

(540)
Зображення знака
maxipuren
(151)
Дата реєстрації
06.09.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.09.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Klęka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wartą (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Biuro Ochrony Własności Przemysłowej
PATENT-SERVICE Paweł GÓRNICKI
ul. Rybojadzka 16
PL-60-443 Poznań (PL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Medicines and medical preparations; pharmaceutical cold preparations; nutritional and vitamin preparations; dietetic preparations, dietary supplements, dietetic food for medical purposes; nutritional supplements, food supplements; medicinal herbs; herbal teas for medicinal purposes; plant and herbal extracts for medical purposes; tinctures for medical purposes; herbal compounds for medical use; herbal medicines; medicines for the treatment of the respiratory diseases; expectorant and secretolytic medicines; mucolytic drugs.

(821)
Базова заявка
PL, 03.03.2021, Z.525491
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA