Міжн. реєстрація № 1631129 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1631129: SISTELLE PARIS
(151)
Дата реєстрації
20.10.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.10.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES,
Monsieur Mohamad HILAL FAWAZ
None
130 rue de Courcelles
F-75017 Paris (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES
130 rue de Courcelles
F-75017 Paris (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Laundry preparations; soaps; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; make-up removing products; lipstick; beauty masks; shaving products.

Кл.14

Англ.Jewelry items; jewelry; timepieces and chronometric instruments; watch chains.

Кл.18

Англ.Trunks and suitcases; walking sticks; wallets; purses; credit card cases [wallets]; bags.

Кл.25

Англ.Clothing; footwear; shirts; leather clothing; belts (clothing); gloves (clothing); scarves; underwear.

(821)
Базова заявка
FR, 02.06.2021, 4772749
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 02.06.2021, 4772749
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CA · CO · EM · GB · IL · IN · JP · KR · MX · OA · PH · TN · TR · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · DZ · EG · IR · KE · MA · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · US