Міжн. реєстрація № 1631253 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1631253: SILK PLASTER
(151)
Дата реєстрації
29.09.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.09.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Serari Investments Limited
Irinis 174a
Limassol (CY)

(740)
Ім'я та адреса представника

Rūta Olmane
Vijciema 8-5
LV-1006 Riga (LV)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Blue and white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.02

Англ.Dyes, colorants, pigments and printing inks; coatings; paints and washes; lacquers and varnishes; preservatives; badigeon.

Кл.19

Англ.Alabaster; asbestos cement; asbestos mortar; cement; coatings [building materials]; cladding, not of metal, for building; floors, not of metal; plaster; sand, except foundry sand; wall linings, not of metal, for building; dry building mixtures; adhesive mortar for building purposes; building materials and elements made of sand, stone, rock, clay, minerals and concrete.

Кл.27

Англ.Linoleum; vinyl floor coverings; wall hangings, not of textile; wallpaper; liquid wallpaper.

Кл.35

Англ.Demonstration of goods; presentation of goods on communication media, for retail purposes; economic forecasting; auctioneering; sales promotion for others; distribution of samples; dissemination of advertising matter; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses].

Кл.37

Англ.Wallpaper hanging; painting, interior and exterior; plastering; maintenance and repair of flooring; construction of floors; applying liquid wallpaper.

(821)
Базова заявка
EM, 30.03.2021, 018442663
(822)
Базова реєстрація
EM, 06.08.2021, 018442663
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 30.03.2021, 018442663
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CA · CH · GB · NO · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB