Міжн. реєстрація № 1653089 fbПоширити

(540)
Зображення знака
MICRODRAUGHT
(151)
Дата реєстрації
27.09.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.09.2031
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Diageo Ireland Unlimited Company
St. James's Gate
Dublin 8 (IE)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Diageo Ireland Unlimited Company
St. James's Gate
Dublin 8 (IE)

(740)
Ім'я та адреса представника

DIAGEO PLC
None
16 Great Marlborough Street
London W1F 7HS (GB)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Diageo Ireland
St. James's Gate
Dublin 8 (IE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Machines for aerating beverages; machines for preparing beverages (industrial); apparatus for drawing up beer under pressure; portable beer pumps; dispensing machines; automatic dispensing machines; apparatus for dispensing refrigerated and non-refrigerated beverages; machines for mixing beverages with substances; machines for nitrogenating liquids; devices for making beer or drinks foam (industrial or household purposes); foam producing and dispensing instruments and devices for drinks.

Кл.09

Англ.Electronic instruments and devices for making infrasonic / ultrasonic / supersonic waves; devices for aerating and / or carbonation of beer or drinks through infrasonic / ultrasonic / supersonic waves; software interfaces for use with electric beverage preparation apparatus.

Кл.32

Англ.Beers; fruit juices; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages.

Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beer).

(821)
Базова заявка
GB, 10.09.2021, UK00003693227
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
, ,
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BY · CA · CH · CN · GE · IL · IS · JP · KR · KZ · ME · MK · MY · NO · NZ · RS · SG · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
MY · NZ · SG · US