Міжн. реєстрація № 1665678 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1665678: COME ON
(151)
Дата реєстрації
05.03.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.03.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Seylaneh Sabz manufacturing and commercial Co
No.1, Alley 1st Apadana St, Golshan St,
Sohrevard i Ave,
Tehran (IR)

(740)
Ім'я та адреса представника

Kimia Saeedian
Pellekan Intellectual Property Institute.
No. 180, South Bozorgmehr 16.1 Alley,
Sajjad Blvd
9186953113 Mashhad (IR)

(561)
Транслітерація знака
Come on.
(571)
Опис знака

Англ. The word "Come on" is in English and Farsi characters.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Ethereal essences; nail varnish; soaps; cosmetic creams; scented water; depilatory preparations; antiperspirants [toiletries]; hair colorants; hair waving preparations; cosmetics; sun-tanning preparations [cosmetics]; lotions for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic use; petroleum jelly for cosmetic purposes; make-up powder; shaving preparations; cleaning preparations; cosmetic kits; talcum powder, for toilet use; mouth washes, not for medical purposes; eau de cologne; make-up; deodorants for personal use; washing preparations; perfumes; bleaching preparations [decolorants] for cosmetic purposes; toothpaste; hair lotions; after-shave lotions; shampoos; cosmetic pencils; beauty masks; tissues impregnated with cosmetic lotions; preparations for unblocking waste pipes; blushers.

(821)
Базова заявка
IR, 19.05.2012, 478529
(822)
Базова реєстрація
IR, 16.12.2012, 196182
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BH · BR · CA · CO · EM · GB · GE · GH · ID · IN · JP · KR · MX · MY · NO · NZ · OA · OM · PH · SG · SY · TH · TM · TN · TR · US · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · BY · CN · CU · DZ · EG · KE · KG · KZ · MA · MD · MN · RS · SD · TJ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · MY · NZ · SG · US