Міжн. реєстрація № 1678505 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1678505: KING KONG
(151)
Дата реєстрації
20.07.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.07.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«NEW ENERGY DRINKS»
Gorbunova str., 2,
bld. 3, floor 3, room II, office 11
RU-121596 Moscow (RU)

(740)
Ім'я та адреса представника

Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu
«Pervaya Patentnaya Companiya»,
Obida Svetlana
Oktyabrskaya str., 2, P.O Box 34
RU-127018 Moscow city (RU)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. White, grey and black.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.32

Англ.Aperitifs, non-alcoholic; carbonated water; lithia water; seltzer water; soda water; mineral water [beverages]; waters [beverages]; table waters; kvass; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-alcoholic beverages; non-alcoholic dried fruit beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavoured with coffee; non-alcoholic beverages flavoured with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; starch-based dry mixes for beverage preparation; smoothies; vegetable juices [beverages]; fruit juices; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; preparations for making carbonated water; must; grape must, unfermented; pastilles for effervescing beverages; shandy; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic essences for making beverages.

(821)
Базова заявка
RU, 20.05.2022, 2022732500
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
TR · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · CN · KG · KZ · MN · TJ · UA