Міжн. реєстрація № 1701466 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1701466
(151)
Дата реєстрації
06.07.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.07.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Egis Gyógyszergyár Zrt.
Trademark Department,
P.O.Box 100
H-1475 Budapest 10 (HU)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Egis Gyógyszergyár Zrt.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU)

(561)
Транслітерація знака
PURASOLUTE.
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics and cosmetic preparations.

Кл.05

Англ.Pharmaceutical preparations for human use; dietetic substances adapted for medical use; dietary supplements; medicinal ointments; medicated skin creams; plasters, materials for dressings.

(821)
Базова заявка
HU, 05.04.2022, M2200905
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
HU, 05.04.2022, M2200905
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
GE · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · BY · KZ · RU · UA