Міжн. реєстрація № 1701482 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Mannolysin
(151)
Дата реєстрації
06.10.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.10.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
PHARMACEUTICAL FACTORY «VIOLA»
str. Akademika Amosova, 75
Zaporizhzhia 69063 (UA)

(740)
Ім'я та адреса представника

KYIASHKO OLENA
P.O.Box B-25
Kyiv 01001 (UA)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Amino acids for veterinary purposes; amino acids for medical purposes; analgesics; anaesthetics; antibiotics; vermifuges; anti-uric preparations; antiseptics; germicides; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for medical and veterinary use; albuminous preparations for medical purposes; albuminous foodstuffs for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; biocides; vaginal washes for medical purposes; veterinary preparations; glucose for medical purposes; homogenized food adapted for medical purposes; vulnerary sponges; dietary supplements for animals; glucose dietary supplements; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; depuratives; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes; drugs for medical purposes; corn remedies; tinctures for medical purposes; nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; nutritional supplements; nutritive substances for microorganisms; acne treatment preparations; protein dietary supplements; protein supplements for animals; lozenges for pharmaceutical purposes; pharmaceutical preparations; chemical preparations for pharmaceutical purposes; sugar for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; medicinal tea.

(821)
Базова заявка
UA, 19.09.2022, m202211287
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
UA, 19.09.2022, m202211287
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
LT
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
KZ · MD · PL · RO