Міжн. реєстрація № 1701790 fbПоширити

(540)
Зображення знака
LuctaCaps Pure
(151)
Дата реєстрації
21.11.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.11.2032
(270)
Мова заявки
Іспанська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LUCTA S.A.
Calle Serrano, 110, 1º, despacho 2
E-28006 Madrid (ES)

(740)
Ім'я та адреса представника

CURELL SUÑOL S.L.P.
Muntaner, 240, 4º, 2ª
E-08021 Barcelona (ES)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Non-medicinal toiletry preparations and cosmetic products; perfumery products; essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; fragrances; fragrances for the home; biodegradable micro-encapsulated fragrances.

(821)
Базова заявка
EM, 06.07.2022, 018728457
(822)
Базова реєстрація
EM, 05.11.2022, 018728457
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 06.07.2022, 018728457
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BA · CA · CH · CL · CO · GB · MX · NO · RS · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · US