Міжн. реєстрація № 1701823 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1701823: BONUS PRIZE GENERAL HD
(151)
Дата реєстрації
25.07.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.07.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str.
"Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN MANEV
MANEV AND PARTNERS
73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1
BG-1463 SOFIA (BG)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. White, orange, yellow, silver and black.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Software; computer gaming software; computer software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers; virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; operating computer software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; communications servers [computer hardware]; electronic components for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software for the administration of on-line games and gaming; computer hardware for games and gaming; hardware and software for gambling, gambling machines, gambling games on the Internet and via telecommunication network.

Кл.28

Англ.Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; casino games; gambling machines and amusement machines, automatic and coin-operated; coin-operated amusement machines and/or electronic coin-operated amusement machines with or without the possibility of gain; boxes for coin-operated machines, slot machines and gaming machines; electronic or electrotechnical amusement machines and apparatus, gaming machines, coin-operated entertainment machines; housings for coin-operated machines, gaming equipment, gaming machines, machines for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines).

Кл.41

Англ.Gambling; entertainment services related to gambling; gaming services for entertainment purposes; casino, gaming and gambling services; training in the development of software systems; provision of gaming equipment for gambling halls; providing casino equipment [gambling]; gaming machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; gaming hall services; amusement arcade services; games equipment rental; rental of gaming machines; providing amusement arcade services; rental of gaming machines with images of fruits; editing or recording of sounds and images; sound recording and video entertainment services; hire of sound reproducing apparatus; provision of gaming equipment for casinos; providing of casino facilities; online gambling services; casino, gaming and gambling services; provision of gaming facilities, gaming hall facilities, Internet casinos and online gambling services.

(822)
Базова реєстрація
BG, 02.06.2022, 165267
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BG, 01.02.2022, 165267
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CL · CO · CW · EM · GB · GE · GH · IE · JM · JP · KH · KR · LA · MX · MY · OA · PH · SG · TT · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · CY · CZ · ES · HR · KE · KZ · LI · MA · MC · MD · ME · MK · PL · RO · RS · SZ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE · MY · SG · TT · US