Міжн. реєстрація № 1711493 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1711493: PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
(151)
Дата реєстрації
25.11.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.11.2032
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

FMP Fuhrer Marbach & Partner
Konsumstrasse 16A
CH-3007 Bern (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.34

Англ.Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches.

(822)
Базова реєстрація
CH, 10.11.2022, 789314
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AF · AU · BH · BN · BQ · BR · CA · CO · CW · GB · GE · ID · IN · IS · KH · LA · MX · MY · NO · NZ · OA · OM · PH · PK · SG · SY · TH · TM · TR · TT · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · BA · BY · CU · DZ · EG · KG · KZ · MA · MD · ME · MK · MN · RS · TJ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
BN · GB · IN · MY · NZ · SG · TT