Міжн. реєстрація № 1716898 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Clover Coin Jackpot
(151)
Дата реєстрації
08.11.2022
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.11.2032
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str.,
"Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN MANEV
MANEV AND PARTNERS
73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1
BG-1463 SOFIA (BG)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Operating computer software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; communications servers [computer hardware]; electronic components for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software for the administration of on-line games and gaming; computer hardware for games and gaming; computer hardware and software for gambling, gambling machines, gambling games on the Internet and via telecommunication network; computer systems; computer operating system software; computer terminals; interactive terminals; multimedia terminals; electronic terminals for generating lottery tickets; interactive touch screen terminals; computer touchscreens; electronic display panels; liquid crystal display screens; digital signage display panels; multimedia software; multimedia apparatus and instruments; interactive multimedia software for playing games; computer screens; LCD large-screen displays; liquid crystal displays [LCDs] for home theatres; media streaming software; computer application software for streaming audio-visual media content via the internet; software; computer gaming software; computer software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers; virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; electronic lottery tickets; computer software platforms; operating systems; interactive computer systems; operating system programs; computer game software for use with on-line interactive games; games software for use with video game consoles.

Кл.28

Англ.Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; casino games; gambling machines and amusement machines, automatic and coin-operated; coin-operated amusement machines and/or electronic coin-operated amusement machines with or without the possibility of gain; boxes for coin-operated amusement machines, slot machines and gaming machines; electronic or electrotechnical amusement machines and apparatus, gaming machines, coin-operated entertainment machines; housings for coin-operated amusement machines, gaming equipment, gaming machines, machines for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines); lottery games; electronic targets for games and sports; video game consoles.

Кл.41

Англ.Gambling; entertainment services related to gambling; gaming services for entertainment purposes; casino, gaming and gambling services; training in the development of software systems; provision of gaming equipment for gambling halls; providing casino equipment [gambling]; gaming machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; amusement arcade services; games equipment rental; rental of gaming machines; providing amusement arcade services; rental of gaming machines with images of fruits; editing or recording of sounds and images; sound recording and video entertainment services; hire of sound reproducing apparatus; provision of gaming equipment for casinos; providing of casino facilities; online gambling services; casino management services; provision of gaming facilities, gaming hall facilities, Internet casinos and online gambling services; lottery services; organization of lotteries; provision of games by means of a computer based system; online interactive entertainment; on-line casino services; online game services through mobile devices; providing online entertainment in the nature of game tournaments; providing on-line information in the field of computer gaming entertainment; sports betting services; online sports betting services; providing on-line computer games and games of chance; rental of video game consoles.

(822)
Базова реєстрація
BG, 03.11.2022, 166398
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BG, 26.05.2022, 166398
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CL · CO · CW · EM · GB · GE · GH · JM · KH · LA · MX · MY · OA · PH · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · KE · KZ · MA · MC · ME · MK · RS · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · MY · US