Міжн. реєстрація № 1720707 fbПоширити

(540)
Зображення знака
FERLIP
(151)
Дата реєстрації
02.02.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.02.2033
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Zambon Switzerland Ltd.
Via Industria 13
CH-6814 Cadempino (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

E. Blum & Co. AG
Hofwiesenstrasse 349
CH-8050 Zürich (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Dietetic food and substances for medical use; food supplements for human beings; food supplements containing liposomal iron.

(822)
Базова реєстрація
CH, 02.08.2022, 788100
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 02.08.2022, 788100
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
ID · TM · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · BY · KG · KZ · MD · RU · TJ · UA