Міжн. реєстрація № 1753232 fbПоширити

(540)
Зображення знака
UniversalSlide
(151)
Дата реєстрації
22.08.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.08.2033
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Dieter Alvermann
Wernerstraße 1
70469 Stuttgart (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Power tools; surface treatment machines and apparatus, namely filers, slicing apparatus and roughing apparatus, namely orbital sanders [machines], random orbital, angle grinders, triangle grinders, belt grinders, angle polishers, straight grinders, bench belt grinders; vacuum cleaners and dust removing apparatus for the aforesaid goods; vacuum cleaners; the aforesaid goods including electric or battery operated hand tools; parts and accessories, namely, adapters [non-electric] and fittings for the aforesaid goods, the aforesaid goods included in class 7.

Кл.08

Англ.Hand tools and implements (hand-operated); parts, tools [being parts] and fittings for the aforesaid goods, the aforesaid goods included in class 8.

(821)
Базова заявка
EM, 31.03.2023, 018856540
(822)
Базова реєстрація
EM, 12.08.2023, 018856540
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BA · BR · BY · CA · CH · CN · GB · JP · KR · NZ · RS · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · NZ · US