Міжн. реєстрація № 1763967 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ECO LEVEL BY ALTAVIA
(151)
Дата реєстрації
19.07.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
19.07.2033
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ALTAVIA
1 rue Rembrandt
F-75008 Paris (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

Cabinet @MARK
16 rue Milton
F-75009 Paris (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Software.

Кл.16

Англ.Paper; printed matter; posters; prospectuses; pamphlets; flyers; leaflets; magazines; catalogs; books; newspapers.

Кл.35

Англ.Advertising; marketing; administrative services with respect to business valuations; market assessment services; providing commercial information; demonstration of goods; advice in advertising.

Кл.38

Англ.Online communication services; online information transmission.

Кл.41

Англ.Education and training relating to the preservation of nature and the environment; education and training services; education and training services in relation to business management.

Кл.42

Англ.Research in the field of environmental protection; providing technological information with respect to the environment; product development; development of consumer products; product design and development; research and development of products.

Кл.45

Англ.Legal information services relating to manufacturing standards; legal information services concerning commercial standards; advisory services concering preparation of standards [legal service].

(821)
Базова заявка
EM, 05.07.2023, 018897605
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 05.07.2023, 018897605
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CA · CH · CN · GB · RU · TR · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB