Міжн. реєстрація № 1763993 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GASTROPROTECT
(151)
Дата реєстрації
17.10.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
17.10.2033
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

"ADIPHARM" EAD
"Simeonovsko shose" Blvd.130
BG-1700 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

Valcheva, Emiliya Nikolova
Compl."Mladost 2" Bl. 243, Ent. V, Fl. 2, Ap. 7
BG-1799 Sofia (BG)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Chemico-pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; food supplements; dietetic food preparations adapted for medical use; medicinal herbs; adjuvants for medical purposes; medicines for human purposes; dietetic substances adapted for medical use; herbal preparations and extracts based on them for medicinal purposes; tonics [medicines].

(821)
Базова заявка
BG, 16.08.2012, 2012124833N
(822)
Базова реєстрація
BG, 02.09.2013, 00085850
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
GE
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · UA