Міжн. реєстрація № 1764012 fbПоширити

(540)
Зображення знака
BEAUTIFUL LIGHT
(151)
Дата реєстрації
11.10.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
11.10.2033
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Deep Worlds SA
c/o Dominique Lecocq, avocat,
Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives 28
CH-1208 Genève (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Dominique Lecocq, lecocqassociate
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 28
CH-1208 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Downloadable computer games; Computer game software; Computer game entertainment software; Computer game programs; downloadable software; compact disks; DVDs; downloadable image files; downloadable multimedia files; downloadable video files; computer hardware for games and gaming; software for arcade video game machines; downloadable interactive entertainment software for playing video games; video game disks.

Кл.25

Англ.Clothing; Headwear; sweatshirts; T-shirts.

Кл.28

Англ.Arcade game machines; Joysticks for video game machines; controllers for video game machines; token-operated video game machines; video game machines; computer game consoles; console gaming devices; hand-held consoles for playing video games; video game consoles.

Кл.35

Англ.Marketing in the framework of software publishing; Advertising, marketing and promotional services for computer software and video games.

Кл.41

Англ.Video game services; Provision of games on the Internet; video arcade services; entertainment services, namely providing on-line computer games from a computer network or a mobile telephone network; electronic game services and competitions provided by means of the internet; providing information on-line relating to computer games.

Кл.42

Англ.Development of computer programs and game software; Design, development and programming of software; software development; design of games; development of video and computer games.

(822)
Базова реєстрація
CH, 25.07.2023, 804426
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 07.06.2023, 018885234§
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA