Міжн. реєстрація № 1764195 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Novaya
(151)
Дата реєстрації
24.10.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.10.2033
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LATEXCO
Sint-Amandstraat 8bis
B-8700 Tielt (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

K.O.B. N.V.
Kennedypark 31c
B-8500 Kortrijk (BE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.17

Англ.Latex [rubber]; gutta-percha; latex [rubber]; semi-processed rubber; semi-finished goods of latex used in the manufacture of mattresses; polyurethane foam, namely semi-finished goods, for use in relation to the following goods: mattresses, cushions and mattress toppers; mattress cores and pillow cores, namely cushioning, of the following materials: latex [rubber], polyurethane or latex.

Кл.20

Англ.Mattresses and component parts of mattresses; cushions; beds and mattress carriers; mattress toppers; bedding, except linen.

Кл.24

Англ.Woven fabrics; textiles and substitutes for textiles; ticks [mattress covers]; mattress and pillow covers; mattress protectors, not included in other classes; bed clothes and blankets; upholstery fabrics; woven fabrics; knitted fabric; textile fabrics for use in the manufacture of beds.

(821)
Базова заявка
EM, 17.04.2023, 018862616
(822)
Базова реєстрація
EM, 26.10.2023, 018862616
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CN · GB · ID · IN · KR · MX · SG · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · SG · US