Міжн. реєстрація № 1777196 fbПоширити

(540)
Зображення знака
TAMRISA
(151)
Дата реєстрації
12.01.2024
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.01.2034
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Antibiolabs
10 boulevard Emile Augier
F-75116 Paris (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

Madame TRICHARD Axelle
REGIMBEAU
20 rue de Chazelles
F-75847 Paris Cedex 17 (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical products; veterinary products; sanitary products for medicine; disinfectant soaps; medicinal soaps; medicated shampoos; medicated dentifrices; dietetic foods for medical use; dietetic foodstuffs for veterinary use; food for babies; food supplements; medical dressings; teeth filling materials; dental impression materials; disinfectants; antibacterial products for washing hands; products for destroying vermin; fungicides; herbicides; bath preparations for medical use; sanitary panties; sanitary towels; chemical preparations for medical use; chemical preparations for pharmaceutical use; medicinal herbs; medicinal herbal teas; parasiticides; alloys of precious metals for dental use.

(821)
Базова заявка
FR, 12.07.2023, 4976921
(822)
Базова реєстрація
FR, 27.10.2023, 4976921
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 12.07.2023, 4976921
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AE · AU · BR · CA · CL · CO · EM · GB · ID · IL · IN · IS · JP · KH · KR · LA · MX · MY · NO · NZ · OA · PH · SG · TH · TN · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · BA · BY · CH · CN · DZ · EG · IR · KZ · LI · MA · MC · MD · ME · MK · RS · RU · SM · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · MY · NZ · SG · US