Міжн. реєстрація № 1777350 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1777350: vatech
(151)
Дата реєстрації
09.11.2023
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.11.2033
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

VATECH CO., LTD.
13, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si
Gyeonggi-do (KR)

(740)
Ім'я та адреса представника

NEIT INTERNATIONAL PATENT & LAW FIRM
401-ho, 122, Yeoksam-ro, Gangnam-gu
Seoul 06251 (KR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Denture base materials; ceramics for the construction of dentures; porcelain for dental prostheses; materials for artificial teeth; ceramics for use in the reconstruction of dentures; material for tooth crowns and tooth bridges for dental and dental technical purposes; composite materials for dental and dental technical purposes; dental restoration compounds; dental porcelain materials; embedding material for dental and dental technical purposes; dental blanks; dental ceramics; dental ceramic material; materials for making dental impressions; material for dental crowns; dental composite materials; ceramic alloys used in dental crowns; materials for repairing teeth and dental prostheses; materials for tooth restoration.

Кл.09

Англ.Computer software for personal information management; computer software to enable searching of data; computer software for data and document capture, transmission, storage and indexing; data processing software; computer software for data processing; computer programs for data processing; data processing programs; software for processing digital images; computer software for processing digital images; computer software for digital information and data access; simulation software for use in digital computers; computer software designed to estimate costs; software for processing images, graphics and text; software for compressing image/sound; computer programs and software for image processing; computer programs for connecting to remote computers and computer networks; computer software for use in remote meter reading; computer software for remote telecommunication; computer software for electronic charts for medical purposes; computer software for diagnosing diseases for medical purposes; computer software for use in medical decision support systems; computer software to enable the transmission of photographs to mobile telephones; computer application software for mobile phones; computer programmes for image processing; computer software for creating searchable databases of information and data; computer e-commerce software; computer software for use in computer access control; firmware for computer peripherals; computer software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, still images and moving pictures; computer application software for cellphones; computer software for synchronizing data between hand-held or portable computers and host computers; X-ray inspection apparatus for PCB; X-ray detectors; X-ray diecasting inspection apparatus; X-ray apparatus for inspecting foreign substances of food; X-ray apparatus for inspecting foreign substances of medicine; X-ray casting inspecting apparatus; X-ray not for medical purposes; X-ray producing apparatus [other than for medical use]; X-ray photographic apparatus, other than for medical use; X-ray scanners [other than for medical use]; X-ray apparatus not for medical purposes; X-ray tubes not for medical purposes; apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; tomographic instruments, other than for medical use; non-destructive testing apparatus; X-ray testing apparatus for industrial purposes; X-ray machines and apparatus for industrial purposes; X-ray generating apparatus for industrial purposes; X-ray tube for industrial purposes; industrial X-ray apparatus; non-destructive testing apparatus for industrial purposes; field emission X-ray tube not for medical purposes.

Кл.10

Англ.X-ray CT scanners; electromedical apparatus and equipment for X-ray diagnostics and X-ray therapy; X-ray diagnostic apparatus; prosthetic implant instruments; X-ray apparatus for veterinary purposes; veterinary apparatus and instruments; detecting instruments for veterinary use; mammography imaging system; medical and veterinary apparatus and instruments; optical scanners for medical inspection purposes; medical CT scanners; peripheral devices of medical CT scanners; X-ray tubes for medical purposes; X-ray producing apparatus for medical purposes; apparatus and installations for the production of X-rays, for medical purposes; X-ray photographs for medical purposes; X-ray scanners for medical use; X-ray apparatus for medical purposes; test equipment for medical use; tomographs for medical purposes; digital x-ray machines for medical purposes; radiological apparatus for medical purposes; medical imaging apparatus; medical diagnostic imaging apparatus; medical diagnostic apparatus and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes; diagnostic imaging apparatus for medical purposes; computed tomography [CT] apparatus; computerized X-ray apparatus for medical purposes; medical apparatus and instruments in the fields of clinical diagnosis; diagnostic, examination, and monitoring apparatus and instruments for medical purposes; testing instruments for medical diagnostic purposes; diagnostic apparatus for medical purposes; mobile monitoring scanners for medical purposes; otolaryngological medical apparatus and instruments; medical instruments for application in human bodies; surgical apparatus and instruments for medical, dental or veterinary use; medical apparatus and instruments; surgical apparatus and instruments for medical use; artificial limbs, eyes and teeth; X-ray appliances for dental and medical use; implant materials [prosthesis] for use in dental surgery; dental prostheses in the form of onlays; artificial teeth; artificial implants; dental prostheses in the form of inlays; dental apparatus for use in detecting tooth cavities; X-ray apparatus for dental imaging; dental CT scanners; parts and fittings of dental CT scanners; X-ray sensors for dental purposes; X-ray appliances for dental purposes; optical scanning apparatus for dental purposes; dental apparatus and instruments; prosthetic instruments for dental purposes; prosthetic parts for dentistry; prosthetic trays for dental purposes; dental chairs; implant fixture for dental purposes; implant bridges for dental purposes; dental instruments for use in implant surgery; implant screws taps for dental purposes; implant extenders for dental purposes; implant abutments for dental purposes; dental implants apparatus and instruments; medical apparatus and instruments for implant filling, for dental purposes; implants [prosthesis] for use in dentistry; dental and surgical machines and apparatus for placing and installation of dental implants; dental apparatus; teeth aligners; orthodontic machines and instruments for dental purposes; apparatus for use in the repair of teeth; apparatus for displaying dental images; orthodontic apparatus and instruments; orthodontic retainers; orthodontic brackets; orthodontic wires; orthodontic trays; orthodontic appliances; apparatus for use by dental hygienists; dentures; medical gowns; medical caps; protective clothing for medical purposes; reusable protective clothing for medical purposes.

Кл.35

Англ.Wholesale ordering services; medical billing services for hospitals; chart preparation being office functions; billing; administrative processing of computerized purchase orders; computerized on-line ordering services; billing services in the field of healthcare; wholesale store services featuring dental blanks; wholesale store services featuring dental ceramics; wholesale store services featuring software for processing digital images; wholesale store services featuring computer software for electronic charts for medical purposes; wholesale store services featuring computer software for diagnosing diseases for medical purposes; wholesale store services featuring computer software for use in medical decision support systems; wholesale store services featuring X-ray detectors; wholesale store services featuring X-ray apparatus not for medical purposes; wholesale store services featuring X-ray tubes not for medical purposes; wholesale store services featuring X-ray apparatus for veterinary purposes; wholesale store services featuring X-ray apparatus for medical purposes; wholesale store services featuring medical imaging apparatus; wholesale store services featuring diagnostic apparatus for medical purposes; wholesale store services featuring X-ray appliances for dental purposes; wholesale store services featuring implants [prosthesis] for use in dentistry; wholesale store services featuring orthodontic brackets; wholesale store services featuring protective clothing for medical purposes; retail store services featuring dental blanks; retail store services featuring dental ceramics; retail store services featuring software for processing digital images; retail store services featuring computer software for electronic charts for medical purposes; retail store services featuring computer software for diagnosing diseases for medical purposes; retail store services featuring computer software for use in medical decision support systems; retail store services featuring X-ray detectors; retail store services featuring X-ray apparatus not for medical purposes; retail store services featuring X-ray tubes not for medical purposes; retail store services featuring X-ray apparatus for veterinary purposes; retail store services featuring X-ray apparatus for medical purposes; retail store services featuring medical imaging apparatus; retail store services featuring diagnostic apparatus for medical purposes; retail store services featuring X-ray appliances for dental purposes; retail store services featuring implants [prosthesis] for use in dentistry; retail store services featuring orthodontic brackets; retail store services featuring protective clothing for medical purposes.

Кл.37

Англ.Installation, maintenance and repair of surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; repair and maintenance of medical instruments, apparatus and equipment; installation, maintenance and repair of medical apparatus and instruments; providing information relating to the repair or maintenance of medical machines and apparatus; repair and maintenance of medical instruments; maintenance and repair of dental apparatus and instruments; installation, maintenance and repair of dental apparatus and instruments; installation of medical devices and apparatus for dental use; repair of medical devices and apparatus for dental use; installation of dental apparatus and instruments; disinfection of premises; cleaning of hospitals; cleaning of surgical instruments and equipment; sterilization of surgical instruments; sterilization of surgical equipment; sterilization of surgical apparatus; sterilization of medical instruments.

Кл.44

Англ.Consultancy services relating to prosthetic implants; telemedicine services for dentistry; providing information in the field of orthodontics; hiring of dental instruments; advisory services relating to dental instruments; advice relating to dentistry; provision of information relating to dentistry; telemedicine services; provision of medical information from a web site; medical and health care services; medical information; providing information in the field of medicine; medical information services provided via the Internet; providing health care information via a global computer network; rental of hospital equipment; telemedicine services (other than dentistry); providing health information via a web site; rental of medical machines and apparatus; medical house call services; hiring of medical instruments; advisory services relating to medical apparatus and instruments; providing information relating to the rental of medical machines and apparatus; rental of medical apparatus and installations; rental of apparatus and installations in the field of medical technology; X-ray examinations for medical purposes; rental of medical X-ray apparatus; rental of equipment for medical purposes; providing health information (other than dentistry); medical imaging services; animal healthcare services; advisory services relating to the care of animals; providing information relating to veterinary services; information services relating to veterinary pharmaceuticals; hiring of veterinary instruments; veterinary information services provided via the Internet.

(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AE · AU · BA · BR · CA · CL · CO · EG · EM · GB · ID · IN · JP · KE · KZ · MX · NZ · OA · PH · RS · RU · RW · SG · TR · UA · US · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · NZ · SG · US