Міжн. реєстрація № 473163 fbПоширити

(540)
Зображення знака
FORBO LINOFLEX
(151)
Дата реєстрації
25.10.1982
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.10.2012
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Forbo Financial Services AG
Lindenstrasse 8
CH-6340 Baar (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Zimmerli, Wagner & Partner AG
Apollostrasse 2,
Postfach 1021
CH-8032 Zürich (CH)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Forbo International SA
Lindenstrasse 8
Baar (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.27

Франц.Revêtements de sol en linoléum.

(822)
Базова реєстрація
CH, 19.10.1982, 318 932
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 19.10.1982, 318 932
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · DE