Міжн. реєстрація № 478955A fbПоширити

(540)
Зображення знака
LOKREN
(151)
Дата реєстрації
10.08.1983
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
10.08.2023
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Habermann Intellectual Property
Partnerschaft von Patentanwälten mbB
Dolivostrasse 15 A
64293 Darmstadt (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical products.

(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 19.04.1983, 1 233 577
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
LT
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CZ · HU · RO · RU · SK · UA