Міжн. реєстрація № 511548 fbПоширити

(540)
Зображення знака
STAROX
(151)
Дата реєстрації
01.04.1987
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
01.04.2007
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL)

(740)
Ім'я та адреса представника

DSM IP Assets B.V.
DSM Intellectual Property,
Geleen Office
P.O. Box 9
NL-6160 MA Geleen (NL)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

DSM N.V.
Het Overloon 1
Heerlen (NL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Франц.Résines synthétiques et matières plastiques en tant que matières premières.

Кл.17

Франц.Résines synthétiques et matières plastiques en tant que produits semi-finis.

(822)
Базова реєстрація
BX, 02.10.1986, 422 431
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 02.10.1986, 422 431
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
AT · BA · BG · BY · CH · CZ · DE · DZ · EG · ES · FR · HR · HU · IT · LI · MA · MC · MK · PT · RO · RS · RU · SI · SK · SM · TN · UA