Міжн. реєстрація № 572288 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 572288: OTER
(151)
Дата реєстрації
22.02.1991
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.02.2021
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

OTERACCORDI S.P.A.
Via Bisone, 21
I-24034 CISANO BERGAMASCO (BG) (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

MARIETTI, GISLON E TRUPIANO SRL
Via Larga, 16
I-20122 MILANO (IT)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Франц. bleu, rouge et blanc.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.06

Франц.Raccords de tuyaux, manchons, réducteurs, raccords de conduite, bouchons, consoles et brides pour différents supports, écrous et vis, tous les produits précités étant métalliques.

Кл.11

Франц.Appareils et éléments de distribution d'eau et installations sanitaires.

Кл.17

Франц.Raccords pour tuyaux, manchons, réducteurs, raccords de conduites.

Кл.20

Франц.Bouchons, consoles et brides pour différents supports, écrous et vis, tous les produits précités étant non métalliques.

(821)
Базова заявка
IT, 21.09.1990, 2922 C/90
(822)
Базова реєстрація
IT, 22.02.1991, 539 916
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
IT, 21.09.1990, 2922 C/90
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BG · BX · CH · DE · ES · FR · RO · RU · UA