Міжн. реєстрація № 574206 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PLUSET
(151)
Дата реєстрації
25.07.1991
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.07.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LABORATORIOS CALIER, S.A.
c. Barcelones, 26,
Pla Ramassà
E-08250 LES FRANOUESES DEL VALLES (Barcelona) (ES)

(740)
Ім'я та адреса представника

Sugrañes, S.L.P.
Calle Provenza, 304
BARCELONA
E-08008 (ES)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

ARES TRADING S.A.
Château de Vaumarcus
Vaumarcus (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical preparations containing luteinizing hormone and follicle stimulating hormone extracted from the pituitary gland of pork.

(822)
Базова реєстрація
CH, 20.05.1988, 363 318
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
MX · US · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BA · BX · BY · CN · CZ · EG · FR · HR · HU · IT · KG · KP · KZ · LI · MA · MD · MK · PT · RO · RS · RU · SI · SK · TJ · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US