Міжн. реєстрація № 576544 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ELANIQ
(151)
Дата реєстрації
09.09.1991
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.03.2004
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons, lotions pour les cheveux.

(822)
Базова реєстрація
CH, 24.06.1991, 385 834
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 24.06.1991, 385 834
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
AT · BA · BG · BX · BY · CZ · DE · EG · ES · FR · HU · IT · KZ · PL · PT · RO · RS · RU · SK · UA
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
UZ