Міжн. реєстрація № 597319 fbПоширити

(540)
Зображення знака
NU-BREDE
(151)
Дата реєстрації
29.01.1993
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.01.2023
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Novagraaf Nederland BV
Hoogoorddreef 5
NL-1101 BA Amsterdam (NL)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Франц.Emplâtres, matériel pour pansements.

Кл.10

Франц.Appareils et instruments chirurgicaux; éponges chirugicales.

(822)
Базова реєстрація
BX, 26.11.1992, 520 797
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 26.11.1992, 520 797
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · CH · CZ · DE · ES · FR · HR · HU · IT · ME · PL · PT · RS · RU · SI · SK · UA