Міжн. реєстрація № 619453 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 619453: DISHWASHER Sun MICRO CLEANS WITHOUT FADING PATTERNS
(151)
Дата реєстрації
04.05.1994
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.05.2014
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Trade Marks Unit,
Baker & McKenzie
100 New Bridge Street
London EC4V 6JA (GB)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Франц. rouge, blanc, différentes teintes de bleu et jaune.

(571)
Опис знака

Франц. Une partie de la marque est à trois dimensions et est constituée entre autres par la forme du conditionnement.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour faire briller; savons.

(822)
Базова реєстрація
BX, 17.12.1993, 540 102
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 17.12.1993, 540 102
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BA · BG · BY · CH · CZ · DE · ES · FR · HR · HU · IT · KZ · LI · MC · ME · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · SM · UA