Міжн. реєстрація № 654468 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VITAFRESH
(151)
Дата реєстрації
21.03.1996
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.03.2016
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Lancaster-Group GmbH
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,
55116 Mainz (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Hirsch & Associés Selarl d'Avocats
137 rue de l'Université
F-75007 PARIS (FR)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Lancaster Group AG
Ludwig-Bertram-Str. 8+10,
Ludwigshafen (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

(821)
Базова заявка
DE, 05.10.1995
(822)
Базова реєстрація
DE, 08.02.1996, 395 41 773
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 05.10.1995, 395 41 773
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BA · BG · BX · BY · CH · CN · CU · CZ · ES · FR · HR · HU · IT · LV · MC · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA