Міжн. реєстрація № 673447 fbПоширити

(540)
Зображення знака
INFINI PLAISIR
(151)
Дата реєстрації
24.04.1997
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.04.2017
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ITM ENTREPRISES
(Société par actions simplifiée)
24 rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

CABINET NETTER
36 avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24 rue Auguste-Chabrières
PARIS (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Франц.Edulcorants basses calories et compositions édulcorantes basses calories à usage médical.

Кл.30

Франц.Edulcorants basses calories et compositions édulcorantes basses calories.

(822)
Базова реєстрація
FR, 16.01.1997, 97/659378
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 16.01.1997, 97/659378
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BG · BX · CH · CZ · DE · ES · HR · HU · IT · MA · MC · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · UA