Міжн. реєстрація № 677749 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 677749: unipan Plus BRED IMPROVER WEIGHT 500G
(151)
Дата реєстрації
15.07.1997
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.07.2017
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

GBI Holding B.V.
Burgemeestersrand 59
NL-2625 NV Delft (NL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Vereenigde
P.O.Box 87930
NL-2508 DH The Hague (NL)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
Heerlen (NL)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Франц. Rouge, vert.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Франц.Produits pour la préparation et l'amélioration des produits de panification, non compris dans d'autres classes.

Кл.30

Франц.Mixtures à usage professionnel pour la préparation des produits de panification, non compris dans d'autres classes.

(822)
Базова реєстрація
BX, 19.06.1997, 604.234
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 19.06.1997, 604.234