Міжн. реєстрація № 692140 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GAVI DEI GAVI
(151)
Дата реєстрації
20.04.1998
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
20.04.2028
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Azienda Agricola La Scolca
di Giorgio Soldati
Via Crocco, 3/G
I-16121 Genova (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 6
I-10123 Torino (IT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beer).

(822)
Базова реєстрація
IT, 20.04.1998, 745720
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
IT, 06.03.1998, TO 98C 000746
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · SG · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN · KZ · MC · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG · US