Міжн. реєстрація № 695245 fbПоширити

(540)
Зображення знака
AEOLUS HALL
(151)
Дата реєстрації
17.06.1998
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
17.06.2008
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.
Viale dell'Industria, 2
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT)

(740)
Ім'я та адреса представника

MONDIAL MARCHI S.R.L.
Via Guercino, 58
I-44042 CENTO (FE) (IT)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Франц.Savons désodorisants, préparations pour polir, produits de nettoyage, détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, amidon (apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage.

Кл.05

Франц.Désodorisants autres qu'à usage personnel.

(822)
Базова реєстрація
IT, 17.06.1998, 753218
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
IT, 05.03.1998, FE98C000063
(831)
Зазначено відповідно до Мадридської Угоди
CN · HU · KZ · PL · RU · UA